BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje Referat Spraw Obywatelskich Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Adres: 27 - 300 Lipsko
ul. Rynek 1
II piętro – pokój 32
tel: /48/ 378-30-32

Godziny pracy Biura:

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Biuro  Rzeczy  Znalezionych  działa  w  oparciu  o  przepisy:

1.     Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Kodeks Cywilny Art. 183 –188. Dz.U. Nr.16 poz. 93 z późn. zm.);

            2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U., Nr 50, poz.449 z późn. zm.)

       3. Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)

3.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. – w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22 poz. 141 z późn. zm.)

Podstawowe informacje:

Osoby, które znajdą na liście zagubione przez siebie przedmioty mogą je odebrać pod  warunkiem dokładnego określenia ich wyglądu i podania cech świadczących, że przedmioty są ich własnością.

Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy.

Biuro po otrzymaniu znalezionej rzeczy podejmuje czynności zmierzające do odszukania  właściciela. Jeżeli jest możliwość jego ustalenia otrzymuje on stosowne zawiadomienie i jeżeli nie zgłosi się po odbiór utraconej rzeczy, w takim przypadku przedmiot jest przechowywany w biurze przez okres jednego roku.

Jeżeli właściciel przedmiotu złożonego w Biurze jest nieznany, urzędnicy mają obowiązek przechowywania zguby przez okres dwóch lat.

W obu przypadkach, jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane w w/w terminach przechodzą  na  własność skarbu państwa i są likwidowane w trybie przewidzianym w przepisach o  likwidacji  depozytów i nieodebranych rzeczy.

W niektórych przypadkach właścicielem przedmiotu może stać się także jego znalazca

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lipskiego za wyjątkiem:

1.rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości,
2. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, lub innych pomieszczeniach otwartych dla  publiczności, a także w środkach transportu publicznego - (w takich przypadkach znalazca zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia, albo zarządcy środków transportu publicznego),
3. rzeczy co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
4. sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów  wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, tymczasowych zaświadczeń tożsamości, paszportów i dokumentów podróży (znalazca powinien te rzeczy niezwłocznie oddać  najbliższej jednostce Policji).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja ogólna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karol Tomanek
Data publikacji:23.07.2007 12:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:28.11.2014 11:56