Uchwała nr CXX/270/2021
Zarządu Powiatu  w Lipsku
 z dnia 26 listopada 2021 roku
 
 
 
w sprawie: zmiany planu finansowego   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2021 .
   
                                                                                                                                              
Na podstawie :  art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2020 r, poz.920 ze zm. ) ,  art. 249  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm. ) .
 
 
      § 1.
 
Zmienia się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 zgodnie z załącznikami nr  1 i 2  do niniejszej uchwały.
 
 
 
       § 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
                       
Członkowie obecni na posiedzeniu: 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
 Śmieciuch Sławomir
Dygas Artur     
 
Gaik Lucyna                 
Wicestarosta
Maria Węgrzecka
Ostrach Zbigniew               
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała nr CXX/270/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:01.12.2021 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:01.12.2021 14:55