Uchwała nr CXV/243/2021
Zarządu Powiatu w Lipsku
z dnia 15 października 2021 roku
 
 
 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
   
                                                                                                                                              
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920 ze zm.), art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) 
 
§ 1.
 
Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
 
                       
 
 
Członkowie obecni na posiedzeniu: 
                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
                                                                                                 Śmieciuch Sławomir
Dygas Artur   
 
Gaik Lucyna                          
Wicestarosta
Ostrach Zbigniew 
 Węgrzecka Maria     
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXV/243/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:23.11.2021 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:23.11.2021 12:37