Uchwała Nr CXV/242/2021

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 15 października 2021 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie nr WF-I.3112.16.60.2021 z dnia 13 października 2021 roku

 

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Członkowie obecni na posiedzeniu:

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                  Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur     

Gaik Lucyna                         

Ostrach Zbigniew 

Wicestarosta

                                                                                               Węgrzecka Maria    

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr LXIII/141/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 15 października 2021 r.

 Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

 

W planie dochodów:

1. W dziale 851 - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 355 303 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na sfinansowanie opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

 W planie wydatków:

1. W dziale 851 - zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 355 303 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku z przeznaczeniem na sfinansowanie opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

    Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                  Śmieciuch Sławomir

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXV/242/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:23.11.2021 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:23.11.2021 12:31