Uchwała CXVIII/262/2021
Zarządu Powiatu w Lipsku 
z dnia 10 listopada 2021 r.


w sprawie:  przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej  Powiatu Lipskiego na  2022 r. oraz  projektu Uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027
 

Na podstawie :
- art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym  (Dz.U. 2020, poz 920 ze zm.)  , 
- art.230, ust.2 oraz  art. 238,  ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.).

 

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1.
Przedstawia Radzie Powiatu w Lipsku oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :
-  Projekt  Uchwały Budżetowej  Powiatu Lipskiego  na 2022 rok wraz z uzasadnieniem, 
-  Projekt  Uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Powiatu Lipskiego 
    na lata 2022 - 2027 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie obecni na posiedzeniu: 
                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
                                                                                               Śmieciuch Sławomir
Dygas Artur    

Wicestarosta

Maria Węgrzecka
 
Ostrach Zbigniew                                                                             

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVIII/262/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2022r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fijasowej na lata 2022-2027.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:17.11.2021 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:17.11.2021 14:17