Uchwała Nr CXIII/240/2021

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 21 września 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu w Opolu Lubelskim

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie pozbawienia drogi nr 108223L Opole Lubelskie, ul. Szpitalna o dł. 0,176km (nr. ew. działki 42, obręb 004 – Opole Lubelskie- miasto) kategorii drogi gminnej i zaliczeniu jej do kategorii dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem graficznym będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CXIII/240/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu w Opolu Lubelskim
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:11.10.2021 12:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:11.10.2021 12:52