Uchwała nr CXII/239/2021

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021

 

Na podstawie:

  • art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.920),
  • art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

 

§ 1.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu Śmieciuch Sławomir

Wicestarosta Węgrzecka Maria

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXII/239/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:11.10.2021 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:11.10.2021 12:43