Uchwała Nr CXI/238/2021

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. W uchwale Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zmianie ulega § 4 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Społeczna występuje z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionego w roku następującym po roku obrotowym, w którym uprawniony spełnił kryteria określone w § 3, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

  1. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lipsku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu Śmieciuch Sławomir

Wicestarosta Węgrzecka Maria

Gaik Lucyna

 Ostrach Zbigniew  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CXI/238/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:11.10.2021 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:11.10.2021 11:29