Uchwała nr CX/236/2021

Zarządu Powiatu  w Lipsku

z dnia 05 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021

                                                                                                                                              

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920),

- art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

 

§ 1.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Dygas Artur

Gaik Lucyna    

Ostrach Zbigniew

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CX/236/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:11.10.2021 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:11.10.2021 10:27