Uchwała Nr CVII/233/2021

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 20 lipca 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie:

  • art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)
  • art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu Pani Agnieszki Bulikowskiej - nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

  1. Monika Gołębiowska – przedstawiciel Powiatu Lipskiego, jako jej przewodnicząca,
  2. Anna Król - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie,
  3. Bożena Kopcińska - dyrektor placówki,
  4. Renata Otolińska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  5. Agnieszka Ścieglińska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie obecni na posiedzeniu:

Przewodniczący Zarządu Powiatu Sławomir Śmieciuch

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr CVII/233/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:08.10.2021 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:08.10.2021 12:53