ZARZĄDZENIE   Nr 29/2021

Starosty Powiatu Lipskiego

z dnia 14 lipca 2021 r.

 

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

 

Podstawa prawna:

- art. 35 ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.),

- art. 15  w związku z art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),

- § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

 

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Skracam czas pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z ostrzeżeniem meteorologicznym wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie  - upałami powodującymi, że temperatura w pomieszczeniach przekracza 28 ºC.

§  2.

Ustalam czas pracy od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 16 lipca 2021 r. w godzinach: 730 do 1400.

§  3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz na tablicy ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:15.07.2021 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Śmieciuch
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:15.07.2021 08:47