Uchwała Nr XXXVII/207/2021

Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 kwietnia 2021 roku


w sprawie uchylenia stanowiska Rady Powiatu w Lipsku, przyjętego na XXIII sesji w dniu 29 maja 2020r. w sprawie inwestycji drogowych na terenie powiatu


Na podstawie:
- art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz §14 ust. 2 Statutu Powiatu Lipskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXII/117/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 2993 z późn. zm.), 

RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:

§ 1

W związku ze zmieniającą się sytuacją w zakresie finansowego wsparcia zewnętrznego oraz nowymi zasadami dofinansowania inwestycji drogowych, uchyla się stanowisko Rady Powiatu w Lipsku, przyjęte na XXIII sesji w dniu 29 maja 2020r. w sprawie inwestycji drogowych na terenie powiatu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu 

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/207/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia stanowiska Rady Powiatu w Lipsku, przyjętego na XXIII sesji w dniu 29 maja 2020r. w sprawie inwestycji drogowych na terenie powiatu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:07.05.2021 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józef Sosnowski
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:07.05.2021 12:49