ZARZĄDZENIE Nr 13/2021

Starosty Lipskiego

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w roku 2021 w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Na podstawie:

- art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 920),

- art. 43 ust. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Wyznacza się dzień 14 maja 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę dnia 1 maja 2021 r.
  2. Wyznacza się dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę dnia 25 grudnia 2021 r.

 § 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 Starosty Lipskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w roku 2021 w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:30.04.2021 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Śmieciuch
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:30.04.2021 14:33