Uchwała Nr XXXV/200/2021
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
 
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2021 rok
 
 Na podstawie: 
- art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 920),
- art. 35a ust. 1 pkt.  7, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 426 z późn. zm.)  
 
 
RADA POWIATU uchwala, co następuje:
 
§ 1
Określa się zadania i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według  algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (załącznik do uchwały).
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku w zakresie zadań z rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
§ 3
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipsku do dokonywania przeniesień środków pomiędzy zadaniami realizowanymi ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
 
 
    

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/200/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2021 rok.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.03.2021 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.03.2021 09:00