Uchwała Nr XXXIV/195/2021
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 stycznia 2021 roku
 
 
w sprawie: Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w  Powiecie  Lipskim na lata  2021-2030
 
Na podstawie:  art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 
 
Rada Powiatu Lipskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w  Powiecie  Lipskim na lata  2021 - 2030”  w brzmieniu określonym w załączniku do  niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV/195/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.02.2021 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Koryna Kucharczyk
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.02.2021 10:35