Uchwała Nr XXXI/176/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
 
z dnia 30 listopada 2020 roku
 
w sprawie: ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU  LIPSKU NA  ROK  2021.
 
 
 
Na podstawie:
- § 37 ust.3 Statutu Powiatu Lipskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 2993 z późn. zm.)
 
 
RADA POWIATU  W LIPSKU  u c h w a l a,     co następuje:
 
§ 1
 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Powiatu
 Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/176/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021. [
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.12.2020 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.12.2020 12:21