Uchwała Nr XXX/172/2020
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 13 listopada 2020 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1123 z późn. zm.)  Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zmienionej  Uchwałą Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zmienionej następnie Uchwałą Nr XXIX/167/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski


Uzasadnienie
 
W związku z naborem wniosków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dokonuje się zmiany załącznika do uchwały poprzez wprowadzenie linii komunikacyjnych tj.:
- 20 tj. linii komunikacyjnej Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Nowa Wieś, Krępa Kościelna, Zofiówka, Jawor Solecki, Kadłubek, Sienno, Wodąca, Olechów Stary, Adamów, Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola. 
- 21 tj. linii komunikacyjnej Ostrowiec Świętokrzyski – Sienno przez Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Dąbrówka, Eugeniów, Olechów Nowy, Olechów Stary, Wodąca, Sienno, Stara Wieś, Krzyżanówka, Kochanówka, Grabowiec, Wólka Modrzejowa, Grabowiec, Rzeczniów, Pawliczka, Marianów, Bielany, Marianów, Pawliczka, Rzeczniów, Grechów. 
- 22 tj. linii komunikacyjnej Ostrowiec Świętokrzyski – Lipsko przez Śląsko, Poręba, Daniszów, Walentynów, Maruszów, Długowola, Józefów, Wygoda, Nowa Wieś, Praga Górna, Sienno, Wodąca, Olechów Stary, Olechów Nowy, Eugeniów, Dąbrówka, Adamów, Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola.
- 23 tj. linii komunikacyjnej Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Śląsko, Daniszów, Walentynów, Maruszów, Długowola, Józefów, Wygoda, Nowa Wieś, Praga Górna, Sienno, Wodąca, Olechów Stary, Olechów Nowy, Eugeniów, Dąbrówka, Sarnówek Duży Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola.
- 24 tj. linii komunikacyjnej Grabowiec – Ostrowiec Świętokrzyski przez Kochanówka, Krzyżanówka, Stara Wieś, Sienno, Wodąca, Olechów Stary, Olechów Nowy, Eugeniów, Dąbrówka, Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola.
- 25 tj. linii komunikacyjnej Tarłów – Lipsko przez Tarłów, Czekarzewice, Zemborzyn, Pawłowice, Sadkowice, Kolonia Nadwiślańska, Solec nad Wisłą, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze, Dziurków.
- 26 tj. linii komunikacyjnej Lipsko – Ostrowiec Świętokrzyski przez Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisłą, Sadkowice, Pawłowice, Zemborzyn, Czekarzewice, Okół, Pętkowice, Skarbka, Bałtów, Rudka Bałtowska, Maksymilianów, Sudół.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXX/172/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:17.11.2020 13:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:17.11.2020 13:24