Uchwała Nr XXIX/167/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 29 października 2020 roku


w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1123 z późn. zm.)  Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale  Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zmienionej  Uchwałą Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski


Uzasadnienie
 

W związku z III naborem wniosków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dokonuje się zmiany załącznika do uchwały poprzez wprowadzenie linii komunikacyjnej tj.:
- 19 tj. linii komunikacyjnej Lipsko – Lipsko przez Gołębiów, Katarzynów, Wola Solecka, Kolonia Wola Solecka, Białobrzegi, Baranów, Górki, Chotcza, Gustawów, Niemieryczów, Tymienica Stara, Ciepielów. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXIX/167/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XVIII/97/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:02.11.2020 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Lizner
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:02.11.2020 10:53