ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie: powołania komisji ds przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Na podstawie art. 40, ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, ze zm), § 27 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (Dz. U. z 2013 r., poz.1183) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania  geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1429)

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję w składzie:

Leszek Dziadura – Przewodniczący Komisji, Geodeta Powiatowy,
Małgorzata Cheda – Zastępca Przewodniczącego, Kierownik PODGiK
Paulina Kamińska - Członek Komisji,
Magdalena Gawin-Taracha - Członek Komisji,
Kinga Lenart  - Członek Komisji,
Kamil Kapciak - Członek Komisji.

 

§ 2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu wyłączenie z zasoby materiałów, które utraciły przydatność użytkową i przekazanie tych materiałów do archiwum państwowego.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Starosty Powiatu Lipskiego nr 1/2014 z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie powołanie komisji do spraw wyłączania materiałów zasobu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji ds przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:22.10.2020 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:22.10.2020 14:03