Zarządzenie Nr 36/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 22 września 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia  naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Lipskim.

 

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie, o którym mowa § 2, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Lipskiego z dnia 22 września 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:22.09.2020 12:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:22.09.2020 12:37