Uchwała Nr XXV/153/2020
 
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 czerwca 2020 roku
 
 
w sprawie:     WYRAŻENIA  ZGODY  NA  UŻYCIE  HERBU  POWIATU LIPSKIEGO.
 
 
 
 
Na podstawie:
- art.12 pkt.10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.920).
 
 
 
RADA POWIATU    u c h w a l a,     co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na użycie herbu powiatu lipskiego przez Fundację Nova Perspektywa z siedzibą w Nowej Wsi Gmina Sienno w materiałach promocyjnych dotyczących realizowanych projektów tj.: „Pszczoła dla Sioła” oraz Pogranicza smaków. Południowe Mazowsze w sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
          Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXV/153/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:06.07.2020 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:06.07.2020 10:59