ZARZĄDZENIE Nr 11/2020

Starosty Lipskiego

z dnia 10.02.2020r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

w Starostwie Powiatowym w Lipsku

 

na podstawie:

- art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,

- art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym
w Lipsku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§3

Traci moc Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 18 października 2017r.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 Starosty Lipskiego z dnia 10.02.2020r.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:13.02.2020 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Lipski
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:13.02.2020 09:16