Uchwała Nr XX/121/2020
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na czas nieokreślony
 
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony, obowiązującej od dnia 01 stycznia 2020 roku, pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność Powiatu Lipskiego, zlokalizowanego przy ul. Iłżeckiej 6, na zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/6 o powierzchni 0,2125 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, jednostka ewidencyjna 140903_4 LIPSKO – MIASTO, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr RA1L/00034281/9, na rzecz PHU „Kasia” Zbigniew Kowalczyk – dotychczasowego najemcy, w trybie bezprzetargowym.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego na czas nieokreślony
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:04.02.2020 12:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamil Kapciak
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:04.02.2020 12:50