Uchwała Nr XLVIII/114/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lipskiego

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) uchwala się, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się propozycję Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie zrzeczenia się przez Zarząd Powiatu w Lipsku odszkodowania za nieruchomości stanowiące obecnie własność Powiatu Lipskiego, które z mocy prawa staną się własnością  Wojewody Mazowieckiego pod inwestycję drogową. Nieruchomości te zostaną przejęte na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od m. Iłża do m. Konopnica wraz z budową mostu przez rz. Wisłę w m. Kamień”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                             

                                                                                                        Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/114/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Lipskiego
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:07.01.2020 10:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:07.01.2020 10:22