Uchwała nr XLVIII/113/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 31 grudnia 2019 roku

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019

                                                                                                                                             

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);

- art. 249  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

 

 § 1

Zmienia się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
 

 

                          

                                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                          

                                                                                              Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVIII/113/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:07.01.2020 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:08.01.2020 12:01