Uchwała Nr XLVII/112/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku upoważnienia do dysponowania środkami finansowymi

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511 ze zm.),  Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Panią Korynę Kucharczyk, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, do dysponowania środkami finansowymi, przyznanymi Powiatowi Lipskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

§ 2

Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                 Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                  

                                                                                                          Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Węgrzecka Maria

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVII/112/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku upoważnienia do dysponowania środkami finansowymi
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:31.12.2019 10:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:31.12.2019 10:09