Uchwała nr XLVI/110/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 11 grudnia 2019 r.

 

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz.511 ze zm.)

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 );

- § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2019 rok nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

1. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 750 - administracja publiczna o kwotę 5 852 zł zmieniając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku.

2. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 - oświata i wychowanie o kwotę 3 350 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu w Lipsku przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.

3. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 227 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu w Lipsku przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.

4. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 855 - rodzina o kwotę 31 064 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu w Lipsku przez dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 56 885 989,30 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie                                               49 794 467,30 zł,

b) majątkowe w kwocie                                           7 091 522,00 zł.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019

 

                                                          

                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                            

                                                                                               Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Ostrach Zbigniew

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVI/110/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:12.12.2019 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:12.12.2019 14:14