Uchwała Nr XLV/109/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 05 grudnia 2019 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu „Aktywny samorząd”

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk do zawarcia umowy, składania oświadczeń woli i dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programu „Aktywny samorząd” w ramach porozumienia nr O-07/5/AS/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 2

  1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 zostaje udzielone do odwołania.
  2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania umowy o dofinansowanie programu.
  3. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                             Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Ostrach Zbigniew

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/109/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu „Aktywny samorząd”
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:12.12.2019 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:12.12.2019 14:00