Uchwała Nr XLV/108/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 05 grudnia 2019 r.

 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu ze środków PFRON w ramach obszaru E ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk do zawarcia umowy o dofinansowanie, składania oświadczeń woli i dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją przez Powiat Lipski programu ze środków PFRON w ramach obszaru E „Program wyrównywania różnic między regionami III”, zwanego dalej programem.

 

§ 2

  1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 zostaje udzielone do odwołania.
  2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania umowy o dofinansowanie programu.
  3. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

 

§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                   Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                     Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Ostrach Zbigniew

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/108/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu ze środków PFRON w ramach obszaru E ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:12.12.2019 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:12.12.2019 13:54