Uchwała Nr XLV/106/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 05 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

          

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a-b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się § 3 uchwały Nr XLIV/100/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komisji Konkursowej do opiniowania zadania określonego w § 1 ze strony organizatora konkursu wchodzą następujące osoby:

  1. Mateusz Kaproń - Przewodniczący Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lipsku,
  2. Agnieszka Skrobisz - członek Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lipsku,
  3. Krzysztof Furmanek - członek Komisji - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lipsku.”

 

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                              

                                                                                                     Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Ostrach Zbigniew

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/106/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:12.12.2019 13:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:12.12.2019 13:48