Uchwała Nr XVIII/101/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

 

Na podstawie: art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na przyjęcie od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r. poz.1541) dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

§ 2

Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu Lipskiego z Wojewodą Mazowieckim, regulującego w szczególności zakres przyjętych zadań oraz wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.12.2019 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:16.01.2020 09:41