Uchwała Nr XVIII/100/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu Lipskiego nieruchomości zabudowanej

 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu Lipskiego zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka nr 2868 o powierzchni 0,0800 ha, położonej w obrębie 0018 Solec nad Wisłą, jednostka ewidencyjna 140906_2 Solec nad Wisłą, przy ul. Łoteckiego 18, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1L/00007066/8, z przeznaczeniem na cele oświatowe i administracji publicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu Lipskiego nieruchomości zabudowanej.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.12.2019 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.12.2019 13:14