Uchwała Nr XVIII/97/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123) Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w odniesieniu do linii komunikacyjnych określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.12.2019 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.12.2019 13:08