Uchwała Nr XLIV/101/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się panią Korynę Kucharczyk na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

 

 

                                                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                                                                                                      Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/101/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:02.12.2019 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:02.12.2019 14:26