Uchwała Nr XLIII/98/2019

Zarządu  Powiatu w Lipsku

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 511);

- art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela - pedagoga w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  w Solcu nad Wisłą, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w następującym składzie:

  1. Monika Gołębiowska – przedstawiciel Powiatu Lipskiego, jako jej przewodnicząca,                      
  2. Teresa Traczyk       - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w  Warszawie,
  3. Bożena Kopcińska  - dyrektor placówki,
  4. Renata Otolińska    - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo  Edukacji Narodowej,
  5. Jerzy Jon               - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                                                                                   Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIII/98/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:02.12.2019 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:02.12.2019 13:51