Uchwała nr XLI/96/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 12 listopada 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

 

Na podstawie:

 

- art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.);

- § 3 pkt 3 uchwały budżetowej na 2019 rok nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

 

§ 1

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie wydatków  budżetu powiatu:

 

1. Dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie

    wydatków  na rok 2019                                                    o kwotę                 41 476,00 zł.

 

2. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                      56 292 394,30 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     49 226 550,30 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                 7 065 844,00 zł

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019

 

 

                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                  Śmieciuch Sławomir

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLI/96/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:14.11.2019 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:14.11.2019 09:27