Uchwała Nr XL/95/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 07 listopada 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku

 

Na podstawie:

- art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.),

- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 734).

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Traci moc uchwała VIII/22/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                         Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                    Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/95/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:08.11.2019 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:08.11.2019 12:04