Uchwała nr XL/94/2019

Zarządu Powiatu  w Lipsku

z dnia 07 listopada 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.);

 - § 3 pkt 3 uchwały budżetowej na 2019 rok nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków  budżetu powiatu :

 

1.  Dokonuje się przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie  wydatków  na rok 2019                                                                              o kwotę                    47 345,00 zł.

 

2.  Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                    56 292 394,30 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     49 226 550,30 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  7 065 844,00 zł

 

   § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019

 

                                                                    

                                                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                         Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XL/94/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:08.11.2019 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:08.11.2019 11:21