Uchwała XL/93/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 07 listopada 2019 roku

 

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2020 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2024

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 511 ze zm.);

- art.230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869).

Zarząd Powiatu w Lipsku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przedstawia Radzie Powiatu w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania:

  • Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem;
  • Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020 - 2024 wraz z objaśnieniami.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                     Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała XL/93/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2020 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2024
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:08.11.2019 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:08.11.2019 11:13