Uchwała Nr XVII/92/2019
Rady Powiatu w Lipsku 
z dnia  30 października 2019 roku

 

w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia  Technikum im.  ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.

 

Na podstawie:
-  art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511),
- art. 152 ust. 1 i 2 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

 

Rada Powiatu w Lipsku, uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. czteroletniego Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych z siedzibą w Siennie  przy ul. Szkolnej 41, w pięcioletnie Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych z siedzibą w Siennie przy ul. Szkolnej 41.  

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lipskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)  dotychczasowe czteroletnie technikum staje się z dniem 1 września 2019 r. (z mocy prawa) pięcioletnim technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148 ze zm.). Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), organ stanowiący, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza  przekształcenie  czteroletniego technikum w pięcioletnie technikum zgodnie z ust. 1. W latach szkolnych 2019/2020-2022/2023 w pięcioletnim technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 Uchwała, ta stanowi  akt założycielski pięcioletniego Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Małgorzata Szmit
Data publikacji:05.11.2019 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Zbigniew Ostrach
Informację aktualizował:Małgorzata Szmit
Data aktualizacji:05.11.2019 13:53