Uchwała nr XXXVIII/90/2019

Zarządu Powiatu  w Lipsku

z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019

                                                                                                                                             

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.);

- art. 249  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

 

§ 1.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

 

 

                                                               Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                   Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXXVIII/90/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:04.11.2019 13:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:04.11.2019 13:31