Zarządzenie Nr  40 / 2019

Starosty Lipskiego

z dnia 29 października 2019 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji zdrowotnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków
                    o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
                    i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski oraz
                    dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipski stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/123/2016 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28.09.2016 r., zarządzam co następuje:

 

§1. Ustalam imienny skład Komisji Zdrowotnej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                       Starosta Lipski

                                                                                            

                                                                                       Sławomir Śmieciuch

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Lipskiego w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:30.10.2019 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:20.01.2020 11:15