Uchwała Nr XXXVII/88/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 22 października 2019 r.

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu  powiatu na rok 2019 – rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej

 

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511);

- art. 222 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869);

- § 1 pkt 5 Uchwały Budżetowej na 2019 rok nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu powiatu :

1. Rozdysponowuje się rezerwę budżetową ogólną

    w kwocie   400 000 zł

      z przeznaczeniem na :

- zwiększenie planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą o kwotę 150 000 zł w związku z wydatkami związanymi z zakupem energii, zakupem artykułów żywnościowych, zakupem materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu bieżącego w Szymanowie, jak również zakupem opału i paliwa do samochodu służbowego.

- zwiększenie planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie o kwotę 250 000 zł w związku z wydatkami związanymi z zakupem energii zakupem materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu bieżącego w budynku internatu, jak również zakupem opału i zakupem usług pozostałych, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

                          

 

                                                   Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                                                                

                                                                                              Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/88/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:29.10.2019 08:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:29.10.2019 08:26