Uchwała Nr XXXVII/87/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 22 października 2019 roku

 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku

 

Na podstawie:

art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku pana Andrzeja Zemełę do podejmowania w imieniu Powiatu Lipskiego wszelkich czynności związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości, na których położone są drogi, których zarządcą jest Powiat Lipski.

 

§ 2

Upoważnienie udzielane jest do czasu jego odwołania.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

 

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

                                                              Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                  Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVII/87/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 października 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:29.10.2019 08:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:29.10.2019 08:14