UCHWAŁA Nr XXXVI/86/2019

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

z dnia 11 października 2019 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                       Śmieciuch Sławomir                                                                                                         

Dygas Artur

Węgrzecka Maria

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/86/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:11.10.2019 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:18.10.2019 08:49