UCHWAŁA Nr XXXVI/85/2019

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

z dnia 11 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511),

- art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

 

§ 1

  1. Zarząd Powiatu Lipskiego ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
  1. Maria Węgrzecka – przewodnicząca komisji,
  2. Zbigniew Ostrach – członek komisji,
  3. Mateusz Kaproń – członek komisji,
  4. Zofia Marchewka – członek komisji.
  1. Szczegółowe zasady przeprowadzenia naboru ustali komisja rekrutacyjna.

 

§ 2

Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                         Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Węgrzecka Maria

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVI/85/2019 Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:11.10.2019 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:11.10.2019 13:10