Uchwała nr XXXV/83/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 04 października 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.);

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);

- § 3 pkt 4 uchwały budżetowej na 2019 rok  nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku;

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.32.2019 z dnia 24 września 2019 roku.

 

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1.

 Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu:

 

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę              15 000,00 zł.

    Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę               15 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi                       53 830 545,00 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     49 281 860,00 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                  4 548 685,00 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi                      55 404 477,00 zł

    z tego:

    bieżące w kwocie                                                                                     48 403 633,00 zł

    majątkowe w kwocie                                                                                 7 000 844,00 zł

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019

 

 

                                                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                      Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXV/83/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:07.10.2019 08:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:07.10.2019 08:34