Uchwała nr XXXIV/82/2019

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 27 września 2019 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami  na rok 2019

 

Na podstawie:

- art.32 ust.2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511);

- art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869).

 

§ 1

Zmienia się plan finansowy zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019 zgodnie z załącznikami nr  1 i 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:

                                                                                                    Śmieciuch Sławomir

Dygas Artur

Gaik Lucyna

Ostrach Zbigniew

Węgrzecka Maria

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV/82/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:27.09.2019 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:27.09.2019 13:49