UCHWAŁA XXXI/79/2019

ZARZĄDU POWIATU W LIPSKU

z dnia  30 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą

 

Na podstawie:

- art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511);

- art. 63 ust. 1, ust. 12 i ust. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§1

W porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego, powierza się Panu Krzysztofowi Górskiemu stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą, ul. Łoteckiego 24, 27-320 Solec nad Wisła, od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2024 roku tj. na okres 5 lat szkolnych.

 

§2

W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może zostać odwołany ze stanowiska przed upływem okresu kadencji.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipskiemu.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                   
                                                                                                         Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna                                       

Ostrach Zbigniew        

Węgrzecka Maria        

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/79/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:13.09.2019 08:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:13.09.2019 08:15