UCHWAŁA Nr XXXI/78/2019

ZARZĄDU POWIATU LIPSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), w związku z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 30 sierpnia 2019 r. powierza się pani Korynie Kucharczyk, za jej zgodą, pełnienie obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do czasu powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Członkowie Zarządu Powiatu:                                                             

                                                                                                   Śmieciuch Sławomir

Gaik Lucyna

 

Ostrach Zbigniew

 

Węgrzecka Maria

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/78/2019 Zarządu Powiatu w Lipskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Podmiot udostępniający informację:27-300 Lipsko, Rynek 1
Informację opublikował:Joanna Sfora
Data publikacji:13.09.2019 07:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Zarządu
Informację aktualizował:Joanna Sfora
Data aktualizacji:13.09.2019 07:59